Showing all 8 results

Các dự án đã lắp đặt và thi công của công ty Nội Thất Minh Đức trong các năm vừa qua, bao gồm sản phẩm bàn ghế công cộng Kotobuki và thảm sàn Shaw Contract.