Ghế phòng hội trường cao cấp tại tòa án tối cao Việt Nam

  • Tên dự án: Hội trường tòa án tối cao nhân dân
  • Địa Chỉ: 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian bàn giao: tháng 10/2020
  • Chủng Loại Ghế: TSA-712639LS
  • Số lượng: 600 chỗ