Thi Công Hội Trường Công An Thành Phố Hà Nội

  • Tên dự án: Hội Trường Dự Án Công An Thành Phố Hà Nội
  • Địa Chỉ: 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian bàn giao: tháng 9/2014
  • Chủng Loại Ghế: TSA-712638LSP
  • Số lượng: 600 chỗ