Thảm trải sàn văn phòng đẹp 5T371 Enclave Tile

  • Kiểu thiết kế: 5T371 Enclave Tile
  • Bộ sưu tập: Shifting Fields
  • Trọng lượng búi sợi: 745.9 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.84 mm
  • Độ dày thảm: 7.16 mm
  • Bảng mô tả kỹ thuật chi tiết: Tại đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939