Thảm sàn Mỹ 5T323 Commons Tile Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T323 Commons Tile
  • Bộ sưu tập: Campus
  • Trọng lượng búi sợi: 542.5 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.24 mm
  • Bảng mô tả kỹ thuật chi tiết: Tại đây
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939