Thảm sàn cố định cao cấp 5T303 Back Weave Tile

  • Kiểu thiết kế: 5T303 Back Weave Tile
  • Bộ sưu tập: Community
  • Trọng lượng búi sợi: 949.4 g/m²
  • Độ dày sợi: 3.61 mm
  • Độ dày thảm: 7.92 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: 0908 314 939