Thảm trải sàn tùy chỉnh thương hiệu Mỹ 5T321 Flat Weave Tile

  • Kiểu thiết kế: 5T321 Flat Weave Tile
  • Bộ sưu tập: Community
  • Trọng lượng búi sợi: 678.1 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.69 mm
  • Độ dày thảm: 6.22 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: 0908 314 939