Thảm trải văn phòng 5T278 Surround Tile – Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T278 Surround Tile
  • Bộ sưu tập: Suited
  • Trọng lượng búi sợi: 508.6 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.13 mm
  • Độ dày thảm: 5.64 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939