Thảm sàn Mỹ cao cấp 5T107 Achromatic Tile – Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T107 Achromatic Tile
  • Bộ sưu tập: Color At Work
  • Bảng mô tả kỹ thuật chi tiết: Tại đây
  • Trọng lượng búi sợi: 610.3 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.54 mm
  • Độ dày thảm: 5.82 mm
  • Hotline / Zalo: 0908 314 939