Thảm tấm chất lượng cao 5T325 Makerspace Tile

  • Kiểu thiết kế: 5T325 Makerspace Tile
  • Bộ sưu tập: Campus
  • Trọng lượng búi sợi: 542.5 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.24 mm
  • Độ dày thảm: 5.94 mm
  • Bảng mô tả kỹ thuật chi tiết: Tại đây
  • Hotline / Zalo: 0908 314 939