Thảm sàn thương hiệu Mỹ 5T391 Suspend – Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T391 Suspend Tile
  • Bộ sưu tập: Canopy
  • Trọng lượng búi sợi: 644.2 g/m²
  • Độ dày sợi: 3.05 mm
  • Độ dày thảm: 6.4 mm
  • Bảng mô tả kỹ thuật chi tiết: Tại đây
  • Hotline / Zalo: 0908 314 939