Thảm sàn phòng làm việc 5T381 Clearing Tile – Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T381 Clearing Tile
  • Bộ sưu tập: Shifting Fields
  • Trọng lượng búi sợi: 678.1 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.39 mm
  • Độ dày thảm: 6.22 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939