Thảm văn phòng giá rẻ 5T118 Centric Tile Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T118 Centric Tile
  • Bộ sưu tập: Space Worx
  • Trọng lượng búi sợi: 508.6 g/m²
  • Độ dày thảm: 5.38 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939