Thảm văn phòng chất lượng cao 5T375 Landing Edge Tile

  • Kiểu thiết kế: 5T375 Landing Edge Tile
  • Bộ sưu tập: Shifting Fields
  • Trọng lượng búi sợi: 745.9 g/m²
  • Độ dày sợi: 2.69 mm
  • Độ dày thảm: 7.04 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939