Thảm trải sàn Mỹ đẹp 5T136 Form Tile – Shaw Contract

  • Kiểu thiết kế: 5T136 Form Tile
  • Bộ sưu tập: Noble Materials
  • Trọng lượng búi sợi: 949.4 g/m²
  • Độ dày sợi: 3.78 mm
  • Độ dày thảm: 7.59 mm
  • Thông tin chi tiết sản phẩm: Tại Đây
  • Hotline / Zalo: +84 908 314 939